Kliknij i umów się na wizytę
Grodzisk Maz. ul. 3 maja 29c pn.-pt. 8-20, sob. 8-13

Nasz zespół

mgr  

Wiesława Fuks

dr n. med.  

Izabela Górska-Jankowska specjalista II stopnia

mgr  

Krzysztof Gogolewski

mgr  

Katarzyna Fuks-Dybkowska

lic.  

Anna Leniarska

mgr  

Katarzyna Karbowniczek


mgr Wiesława Fuks

Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego w Bydgoszczy. Kontynuowała studia w Podkowiańskiej Wyższej Szkole Medycznej. Ukończyła WSPS im. Wincentego Pola w Lublinie. Pracowała w Specjalistycznej Przychodni Rehabilitacyjnej w Toruniu i Ośrodku Rehabilitacji Dziennej Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz. Dodatkowo od 20 lat prowadzi własną praktykę fizjoterapeutyczną. W swojej codziennej praktyce zajmuje się m.in.: - terapią skolioz oraz korekcją wad postawy u dzieci i młodzieży - rehabilitacją dolegliwości bólowych kręgosłupa, stawów obwodowych ( zmiany przeciążeniowe i zwyrodnieniowe ) - rehabilitacją stanów pourazowych i pooperacyjnych w obrębie narządów ruchu. Jest certyfikowanym terapeutą metody FITS. W procesie rehabilitacji wykorzystuje elementy metod terapii manualnej, PNF, PIR, McKenzie, terapii tkanek miękkich oraz masaż klasyczny, sportowy, drenaż, limfatyczny i fizykoterapię.dr n. med. Izabela Górska-Jankowska
specjalista II stopnia

Ukończyła 2-letnie Studium Fizjoterapii w Konstancinie oraz studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach - kierunek: fizjoterapia. Odbyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie fizjoterapii. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach z zakresu najnowocześniejszych metod fizjoterapeutycznych, prowadzonych przez międzynarodowych instruktorów. Ukończyła specjalizację II stopnia w zakresie fizjoterapii. Jest certyfikowaną terapeutką metod:
 • NDT-Bobath dla dzieci
 • PNF
 • Integracji Sensorycznej. Certyfikat wydany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie.
 • Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej: pierwszy rok życia.
 • Wczesnej rehabilitacji neurofizjologicznej dzieci z zaburzeniami w rozwoju według metody Vojty
 • Prechtl’s Method on the Qualitative Assessment of General Movements
 • Bocznego idiomatycznego skrzywienia kręgosłupa. Diagnostyka i leczenie
Od 24 lat zajmuje się oceną rozwoju wcześniaków i niemowląt oraz dzieci i prowadzi ich rehabilitację. Początkowo w SPZOZ w Grodzisku Maz. w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej, następnie w SPZOZ w Grodzisku Maz. Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim Ośrodek Rehabilitacji Dziennej. Jest również nauczycielem akademickim w Podkowiańskiej Wyższej Szkole Medycznej w Podkowie Leśnej. Specjalizuje się w diagnostyce i rehabilitacji niemowląt i dzieci, u których stwierdzono:
 • zaburzenia ruchowe pochodzenia ośrodkowego u niemowląt
 • asymetrię posturalną
 • opóźnienie rozwoju psychomotorycznego
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • porażenie splotu ramiennego
 • zaburzenia integracji sensomotorycznej u dzieci w różnym wieku
 • rozszczep kręgosłupa
 • przepuklina oponowo- rdzeniowa
 • choroby nerwowo - mięśniowe
 • zespół Downa
 • deformacje narządu ruchu
 • kręcz szyi
 • skoliozy
Udziela instruktażu dla rodziców:
 • z zakresu pielęgnacji niemowląt wg. koncepcji NDT-Bobath
 • stymulacji rozwoju psychoruchowego niemowląt przedwcześnie urodzonych
Prowadzi ocenę neurorozwojową niemowląt i małych dzieci na różnych etapach rozwoju.mgr Krzysztof Gogolewski

Ukończył WSPS im. Wincentego Pola w Lublinie. Kursy: Kinesiology Taping poziom BASIC Kinesiology Taping poziom ADVANCED Certfikowany terapeuta z zakresu czytania i analizy zdjęć RTG. Terapia manualna wg. koncepcji Maitland'a - Level 1, 2a i 2bmgr Katarzyna Fuks-Dybkowska

Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie. Kurs FITSlic. Anna Leniarska

Ukończyła Podkowiańską Wyższą Szkołę Medyczną.mgr Katarzyna Karbowniczek

Ukończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny